back to news

Nieuwspoort 21 sept -28 okt

De expositie Niet Normaal laat 21 grote foto's zien van Petra Stavast en Levi van Veluw. Twee verschillende kunstenaars, waarbij Stavast eerder de registerende fotograaf is en Van Veluw de enscenerende kunstenaar. De werken lijken in techniek op elkaar, maar zijn inhoudelijk totaal verschillend.
Met de expositie 'Niet Normaal' haakt Achmea in op het grote evenement met dezelfde naam dat van 16 december 2009 tot 8 maart 2010 plaatsvindt in de Beurs van Berlage te Amsterdam. Het is een grote, publieksgerichte expositie waarbij internationale kunstenaars reageren op het actuele onderwerp in onze samenleving: wat is normaal en wie bepaalt dat. Amsterdam plaats zal vinden met als 'hart' de Beurs van Berlage aan het Rokin.De expositie hier in Nieuwspoort is een opmaat voor dit grote evenement.
Wat is die norm eigenlijk, wie voldoet daaraan? Leggen we de grens bij een rimpel, een depressie, bij iemand die weigert carriere te maken, bij een zichtbare prothese, het slikken van pillen die de intelligentie verhogen, bij ingrijpende lichaamscorrecties? Kunstenaars scheppen met humor en inzicht ruimte voor diversiteit.
Ook Stavast en Van Veluw stellen de vraag wat normaal is. Stavast door ogenschijnlijk 'normale'mensen op de foto vast te leggen, maar door haar manier van fotograferen de toeschouwer eigenlijk dwingt om zichzelf af te vragen: "Wat zie ik?" De psychiatrische achtergrond van 'haar' mensen schemert maar heel vaag door de foto's heen. Normaal?
Van Veluw daarentegen doet geen moeite 'normaal' te doen. In de eerste serie zelfportretten heeft hij zichzelf bewerkt met ballpoint. In een tweede, kleinere serie "Landscapes" gebruikt Van Veluw materiaal dat je gewoonlijk bij modelspoorbouwers aantreft en dat hij heeft gebruikt om zijn gezicht in een landschap te veranderen. Normaal?
De expositie 'Niet Normaal' is te zien tot en met 29 oktober. Het werk is afkomstig uit de kunstcollectie van kunstcommissie hoofdsponsor Achmea. Voor meer informatie: www.achmeakunstcollectie.nl.
Hoofdsponsor van de kunstcommissie is Achmea